De donatiebox bij de Jumbo in Oirsbeek is geleegd… Het blijkt dat jullie veel kratjes bier hebben gedronken de afgelopen tijd, want er is voor maar liefst €151 aan statiegeld gedoneerd! Namens de sponsorcommissie en het bestuur hartelijk dank aan alle gulle gevers!

X